Svet suchých kostí.

Neviem, či poznáš tú pasáž z Biblie, v ktorej Boh povzbudzoval proroka Ezechiela, aby prorokoval suchým kostiam… aby im prorokoval život. “Nebiblickým jazykom” povedané, aby prehováral nádej do budúcnosti tých, ktorí sú už len suchými kosťami. Poznáš to?! Alebo lepšie je asi opýtať sa – stretáš sa často s takými suchými kosťami a hovoríš im… Čítať viac