Ďakujem riaditeľom nemocnice v TN :)

Myslím si, že ak je Tvojou diagnózou DID/Dissociative Identity Disorder – disociatívna porucha osobnosti/známa ako mnohopočetná, tak jediný, kto Ti naozaj v tom celom skutočne rozumie, si Ty sám.    Lebo iba Ty vieš, čo naozaj žiješ – alebo sám na to prichádzaš, že kto všetko v tom Tvojom vnútri naozaj je a aké sú… Čítať viac